Ingångssida

Senaste vetenskaps- och forskningsnyheterna

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimus osoitti, että ulospäinsuuntautuneilla lapsilla kortisolitasot ovat muita lapsia korkeammat. Yhteys ei kuitenkaan riippunut hoitoympäristöstä, vaan ilmeni samalla tavalla kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Ulospäinsuuntautuneet lapset saattavatkin reagoida voimakkaammin ympäristön ärsykkeisiin, tai korkeammat kortisolitasot voivat olla heidän stressinsäätelyjärjestelmälleen tyypillinen ominaisuus varhaislapsuudessa.

Valtiotieteen lisensiaatti Sirppa Kinos esitti väitöskirjansa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 18. syyskuuta. Kinos työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opettajana.
Hyvästä strategiaviestinnästä tai ohjauskeinoista huolimatta moni työntekijä ei ymmärrä organisaation strategisia tavoitteita, saati sitten toimi niiden mukaisesti. Vaasan yliopistossa väittelevän Ausrine Silenskyten mukaan apua tähän voi tuoda vastavuoroisuus. Jos työntekijät kokevat, että organisaatio tukee heitä heidän omien henkilökohtaisten tarpeidensa ja sitoumustensa saavuttamisessa, niin he ovat avoimempia organisaation strategiaa kohtaan ja kiinnostuvat toimimaan strategisesti.