Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Tampereen yliopiston ja asumisesta kiinnostuneiden yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteinen Arvohanke tuottaa uutta tietoa asumisen ja aluerakentamisen kehittämisestä. Hankkeessa tarkastellaan asumisen kansainvälisiä ja kansa...
Tampereen yliopisto

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsunut Sakari Taipaleen professorin tehtävään 1.12.2022 alkaen. Tehtävän ala on yhteiskuntapolitiikka ja se sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filoso...
Jyväskylän yliopisto

Novo Nordisk -säätiö on myöntänyt Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen erikoistutkijalle Jukka Kerolle rahoituksen tutkimukseen, jossa selvitetään kilpirauhassairauksien genetiikkaa ja geenivirhei...

Turun yliopisto

Turun Haagasta läheltä Aurajokea on löytynyt uusi, aiemmin tuntematon hautaröykkiö. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tutkimusten perusteella hauta ajoittuu pronssikaudelle noin 1500–500 eaa.

Turun yliopisto

Monialainen Sote-akatemia on apuna sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen palvelujen kehittämisessä uudistuvilla hyvinvointialueilla. Työelämälähtöisten koulutusten ja tutkimushankkeiden tulosten toivotaa...

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto ja SAMK ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi. Professuuri vahvistaa Pohjanmaan ja Satakunnan yhteistyö...
Vaasan yliopisto

Väestön ikääntymisen tuoma yhteiskunnallinen muutos on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta siltikään siihen ei ole varauduttu eikä palvelujärjestelmää uudistettu ikääntyneiden hyvinv...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

NUTRIBUDGET-hankkeessa kehitetään malleja ravinteiden käytön optimointiin maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on vähentää ravinteiden käytön kielteisiä ympäristövaikutuksi...

Luonnonvarakeskus

Vaasan yliopisto ja SAMK ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi. Professuuri vahvistaa Pohjanmaan ja Satakunnan yht...

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Yhteiskunnan isoihin ongelmiin vastaaminen edellyttää monialaista yhteistyötä. DiakHub-toimintamalli kehitettiin vastaamaan tähän haasteeseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Mitä tiedon yhteistuottaminen tarkoittaa tutkimuksessa? Entä mitä mahdollisuuksia metsien kaukokartoitus pitää sisällään? Luken Professorial Lectures -luentosa...

Luonnonvarakeskus

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista on tutkittu eri tavoin, mutta systemaattista, väestötasoista seurantaa heidän liikkumisestaan ei vielä ole. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on mukana ...
Jyväskylän yliopisto

Yhteistyöhankkeessa tuotettu tuore julkaisu tarjoaa välineitä alueellisten ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja vapaaehtoisten käyttöön.
Turun ammattikorkeakoulu

Professori Hinkkanen saa tunnustusta sähkömoottorikäyttöjen ja verkkosuuntaajien ohjausmenetelmien kehitystyöstä.
Aalto-yliopisto

Kansalaistieteen suositus on saanut tuekseen tutkijoille suunnatun täydentävän oppaan. Joulukuussa suosituksesta julkaistaan myös käännökset ruotsiksi ja englanniksi.
avointiede.fi

Turun ammattikorkeakoulun Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä selvitti yhdessä Lounais-Suomen Yleishyödyllisen Asuntosäätiön kanssa rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä.
Turun ammattikorkeakoulu

VTT Technical Research Centre of Finland, the City of Espoo, Aalto University and the industry members of the semiconductor industry group of Technology Industries of Finland want to jointly build an RDI centre based on the open development of microe...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

VTT, Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenet haluavat yhdessä rakentaa Suomesta johtavan, mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian avoimeen kehittämiseen pohjautuvan TKI-ke...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Muutokset ja kriisit voivat yllättää, minkä tahansa yrityksen tai organisaation, sen koosta riippumatta. Jotta kriisi- ja muutostilanteissa syntyy mahdollisimman vähän vahinkoja ja tilanteet saadaan pidettyä mahdoll...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Saavutettavuuden toteutuminen vaatii tietämystä käyttäjien kyvyistä, käyttäjien todellisista tarpeista sekä kehitysketjussa vaikuttavista tekijöistä, sanoo perjantaina 9. joulukuuta Vaasan yliopistoss...
Vaasan yliopisto